• حضور پزشکان قانونی در مراسم اجرای حکم اعدام

   حضور پزشکان قانونی در مراسم اجرای حکم اعدام

   حضور پزشکان قانونی در مراسم اجرای حکم اعدام

   فرآیند اجرای احکام اعدام توسط پزشکان قانونی توصیف شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی البرز صبح سه شنبه 19 آذر طی مصاحبه خبرنگار ایسنا با احدی از پزشکان قانونی اداره کل پزشکی قانونی البرز فرآیند اجرای احکام اعدام توسط پزشکان قانونی توصیف شد.

   این مصاحبه با هدف چگونگی فرآیند اجرای احکام اعدام و حضور پزشکان قانونی در این مراسم انجام شد.

   در این مصاحبه کریم خان خبرنگار ایسنا در خصوص اینکه پزشکان قانونی در چه مواقعی در مراسم اعدام حضور دارند و دراین مراسم چه کارهائی توسط پزشکان قانونی انجام میگیرد سوال کرد.

   در ادامه نیز دکتر علیرضا نوروز پور رئیس معاینات بالینی کرج گفت : پزشکان قانونی در مراسم اجرای احکام براساس دستور قضائی و با توجه به قوانین ومقرراتی که مبتنی بر نحوه اجرای وظائف مقرر قانونی است حضور دارند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: