• برگزاری جلسه با سازمان مدیریت استان البرز

   برگزاری جلسه با سازمان مدیریت استان البرز

   برگزاری جلسه با سازمان مدیریت استان البرز

   مشکلات ارزیابی عملکرد طی نشستی با سازمان مدیریت استان البرز بررسی گردید.


   طی نشستی مشکلات مربوط به ارزشیابی عملکرد و امتیازات کسب نشده اداره کل پزشکی قانونی استان با سازمان مدیریت استان مورد بررسی قرار گرفت.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل دراین نشست دکتر حمید داودآبادی مدیر کل پزشکی قانونی استان در رابطه با ارزیابی عملکرد و ارزشیابی سال های 97 و 98 نقطه نظرات خود را بیان کرد . همچنین در رابطه با مشکلات اصلاح بندهای ارزشیابی و امتیازت تخصصی و عمومی کسب نشده موضوعاتی مطرح کرد.

   درادامه جلسه نیز دکتر داودآبادی با اعضای سازمان مدیریت در خصوص ردیف های استخدامی و مجوزهای استخدامی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های تخصصی مذاکره و گفتگو کرد.


   گفتنی است این نشست با حضور آقای علامی ، خانمها صابری و نگهداری اعضای سازمان مدیریت و خانمها عباسی ، تهجدی ، قاسمی و آقایان علیمرادی ، مهرپور و کیا از اداره کل پزشکی قانونی البرز برگزار گردید.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: