• ملاقات حضوری با مدیرکل

   ملاقات حضوری با مدیرکل

   ملاقات حضوری با مدیرکل

   زمان ملاقات حضوری با مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز ، روزهای شنبه و دوشنبه تعیین گردیده است.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی البرز ، براساس هماهنگی های صورت گرفته ، مقرر شده است؛ روز های شنبه و دوشنبه هر هفته دکتر داود آبادی مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز ملاقات حضوری با ارباب رجوع داشته باشند. متقاضیان می توانند؛ با شماره های ذیل تماس بگیرند.
   32546001

   32546002

   32546003

   داخلی 202 - دفتر مدیرکل

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: