• ادارکل پزشکی قانونی استان البرز
   ادارکل پزشکی قانونی استان البرز
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حمید داودآبادی
   مدیر کل
   کرج، عظیمیه، بالاتر از میدان طالقانی
   جنب اداره دادگستری
   تلفن : 32520351
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *