• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • اعطای کارت هدیه به فرزندان ممتاز کارکنان

   اعطای کارت هدیه به فرزندان ممتاز کارکنان

   مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز به فرزندان ممتاز کارکنان کارت هدیه اهدا نمود.

   تبریک عید غدیر خم

   تبریک عید غدیر خم

   مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز عید سعید غدیر خم را تبریک گفت.

   متن مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با دبیر تحریریه نشریه بهبد

   متن مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با دبیر تحریریه نشریه بهبد

   متن مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با دبیر تحریریه نشریه بهبد به مناسبت روز پزشک منتشر گردید.

  • فرم ها و فرآیندها