• مدیر کل پزشکی قانونی البرز ابقا شد.

   مدیر کل پزشکی قانونی البرز ابقا شد.

   دکتر حمید داودآبادی مدیر کل پزشکی قانونی البرز در سمت خود ابقا گردید.

   برگزاری مراسم زیارت عاشورا

   برگزاری مراسم زیارت عاشورا

   مراسم زیارت عاشورا همزمان با ایام محرم در اداره کل برگزار گردید.

   دیدار با رئیس کل جدید دادگستری استان

   دیدار با رئیس کل جدید دادگستری استان

   دکتر داود آبادی با آقای فاضلی رئیس کل دادگستری استان ملاقات کرد.

  • فرم ها و فرآیندها